ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง

ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง

ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ บจก.โอเค ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และบจก.นิกรเทคโนการเกษตร ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม
งาน “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์”

งาน “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์”

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ ศวฮ. ได้ก่อตั้งมาครบ 12 ปี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มีมติในการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2546 จึงถือเป้นวันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
การประกวดสุนทรพจน์ในงาน “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์”

การประกวดสุนทรพจน์ในงาน “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์”

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ ศวฮ. ได้ก่อตั้งมาครบ 12 ปี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มีมติในการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2546 จึงถือเป้นวันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศ งาน “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์

ภาพบรรยากาศ งาน “กว่าทศวรรษ : อิสลามสร้างวิทยาศาสตร์ จุดต่อยอด วิทยาการสู่อุมมะฮ์

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ ศวฮ. ได้ก่อตั้งมาครบ 12 ปี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มีมติในการประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2546 จึงถือเป้นวันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
📢 สมัครด่วน 15 ที่นั่งสุดท้าย!  กับโครงการ “การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล”

📢 สมัครด่วน 15 ที่นั่งสุดท้าย! กับโครงการ “การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล”

เอาใจผู้ประกอบการ ขยายเวลาการอบรม สมัครด่วน 10 ที่นั่งสุดท้าย! กับโครงการ "การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล" ครั้งที่2 ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 - 16.00 น....

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 -10.00 น. สืบเนื่องจากกลุ่มนักธุรกิจมุสลิม ได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสมาคมการค้า และได้มีการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมนักธุรกิจไทยมุสลิม จึงได้ขอเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย