ศวฮ.หารือความร่วมมือด้านการพัฒนา Blockchain ฮาลาล

ศวฮ.หารือความร่วมมือด้านการพัฒนา Blockchain ฮาลาล

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 - 15:30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลเเห่งประเทศไทย ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เปิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล” ฉลองครบรอบ 19 ปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เปิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล” ฉลองครบรอบ 19 ปี

ย้อนหลังกลับไปในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสามปี พ.ศ.2547-2549 สนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านฮาลาลในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีต่อมาสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยกฐานะห้องปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นเป็น...

อ่านเพิ่มเติม
ลงนามความร่วมมือกับ WISE มาเลเซีย

ลงนามความร่วมมือกับ WISE มาเลเซีย

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร...

อ่านเพิ่มเติม
THA ACADEMY EP.42

THA ACADEMY EP.42

THA ACADEMY EP.42 . สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย . หัวข้อ : การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ . วิทยากร: ผศ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ...

อ่านเพิ่มเติม
THA ACADEMY EP.41

THA ACADEMY EP.41

THA ACADEMY EP.41 . สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย . หัวข้อ : “โรงงาน” กับความอยู่รอดในยุคโควิด วิทยากร : คุณสมพล รัตนาภิบาล...

อ่านเพิ่มเติม
THA ACADEMY EP.40

THA ACADEMY EP.40

THA ACADEMY EP.40 สัมมนาดีดีสุดพิเศษ ที่คุณไม่ควรพลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ THA Academy งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย . หัวข้อ : หัวข้อ : Smart Farming for Halal Business วิทยากร : ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย