วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี จำนวน 40 ท่าน ที่สนใจมาทัศนศึกษา ณ ศวฮ. ในการนี้มีนางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล การทำงานของศวฮ. รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี จำนวน 40 ท่าน ที่สนใจมาทัศนศึกษา ณ ศวฮ. ในการนี้มีนางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล การทำงานของศวฮ. รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี จำนวน 40 ท่าน ที่สนใจมาทัศนศึกษา ณ ศวฮ. ในการนี้มีนางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล การทำงานของศวฮ. รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล