วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 7 คน จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัย Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam (UII) ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายแนะนำองค์กร และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฮาลาลในประเทศไทย