เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน คุณมนัส สืบสันติกุล และ คุณสุลิดา หวังจิ ให้การต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาล Muhammadiyah dan RS Islam Jakarta นำทีมโดยคุณมีนา ดะห์ลัน พาคณะแพทย์ Dr.Atikah และแพทย์ 7 ท่าน มาเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.