วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการต่างประเทศ​เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมศวฮ. โดยคุณมนัสได้อธิบายถึงการทำงานของศวฮ. และพูดคุยกันในประเด็นของฮาลาล อีกทั้งยังนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลด้วย