เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30น. คณะอาจารย์จากศูนย์วัตกรรมวิทยาการอาหาร(KU-FIRST) และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5คน ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ การผลิตอาหารฮาลาล และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะสร้างคนให้เป็นต้นแบบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการในการดำเนินงานต่างๆ และยกระดับในเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตร และยังได้มีการต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาอีกด้วย และในการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในผลิตภัณฑ์สบู่ดิน ซึ่งนอกจากสบู่ดินแล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กำลังจะปรากกฎสู่ตายตาประชาชนในเร็วๆนี้