กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชนประเทศมาเลเซียจำนวน 14 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพราะเห็นว่าศูนย์ฯ สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับประชาชนและส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสื่อมวนชนทั้งสองประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 55