กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม  2553 โดยเน้นการเชิญสื่อมวลชนหลักในตะวันออกกลาง อาทิ สำนักข่าว Aljazeera จากประเทศมุสลิม รวมทั้งสื่อสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งดำรงค์ตำแหน่งประเทศประธานองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference – OIC) และสำนักข่าว International Islamic News Agency (IINA) ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของ OIC ด้วย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งในมิตินโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการจังหวัดชายแดนภาคไต้ของรัฐบาล และมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา

ซึ่งการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553  ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์เป็นผู้บรรยายสรุปนำชมกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และในการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก