เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ย. 2556 บริษัทการบินไทย สำนักงานปากีสถาน ได้นำคณะสื่อจากประเทศปากีสถานเข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำข่าวเกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นของกระบวนการของฮาลาลประเทศไทยที่มีการตรวจสอบและสนับสนุนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แก่สื่อจากปากีสถาน

รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง ศวฮ. ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของ ศวฮ. ในฐานะองค์กรทางวิชาการที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ในการสร้างการรับรองฮาลาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อคุ้มครองสุขภาพทางกายและจิตวิญญาณของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ดร.วินัย ได้บรรยายเกี่ยวกับระบบ HAL-Q (ระบบบริหารจัดการเพื่อรับประกันและรับผิดชอบสภาพฮาลาล) เพื่อรับประกันการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อรอการรับรองจาก สกอท. และมีการสาธิตแอพพลิเคชั่น Halal Thai เพื่อตรวจสอบสภาพฮาลาลและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ผ่านการอ่านบาร์โค้ด ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ ศวฮ. ที่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สื่อมวลชนจากปากีสถานได้แสดงออกถึงความสนใจในนวัตกรรมและกิจกรรมของ ศวฮ. เป็นอย่างมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากมาย เช่นพันธกิจและเป้าหมายของ ศวฮ. และคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การรับรองฮาลาลของประเทศ ทั้งนี้ ดร.วินัยได้ทิ้งท้ายว่า ศวฮ. ต้องการจะเป็นต้นแบบของการพัฒนางานวิชาการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างนักวิทยาศาสตร์มุสลิมที่มีศักยภาพเพื่อส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นต้นแบบและผู้ให้คำแนะนำให้กับประเทศอื่นๆที่สนใจพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย