ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงนิทรรศการในงานครบรอบวันสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่14-15 พฤศจิกายน 2552

 

ในการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษา สำหรับการทำการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการพัฒนาสาธารณสุข และตลอจนเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชน  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจและต้องการหาข้อมูลทางด้านนี้ รวมทั้งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุก และนิทรรศการที่จัดแสดงประกอบไปด้วยดังนี้

 

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพเท้า

2. ศุนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการปัญหาความเจ็บปวด

3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโอมิกส์-นาโน

4. ศูนย์วัตกรรมเทคโนโลยีวินิจฉัย

5.ศูนย์พัฒนาและวิจัยทางโลหิตวิทยา

6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารและโภชนาการทางการแพทย์

7.ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์

8.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้นำผลิตภัณฑ์สบู่ดินมานำเสนอ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากต่อบรรดาผู้เข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์ฯ และยังให้ความรู้ในเรื่องหลักการใช้ รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์     ฮาลาล  จุฬาฯ