เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. กระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้แทนหน่วยงานและภาคธุรกิจฮาลาลจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐอัลแบเนีย ที่เข้าร่วมโครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าฮาลาลของไทย เพื่อพบปะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจไทยที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าด้านคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมฮาลาล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลโดยมีเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของศูนย์ โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุม ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มากขึ้น

 

dsc08968 dsc08971 dsc08973 dsc08974 dsc08975 dsc08982 dsc08983 dsc08989 dsc08994