เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพิชยพันธุ์  ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มีกำหนดนำคณะนักธุรกิจบราซิลด้านสินค้าโภคภัณฑ์ และ อุตสาหกรรมฮาลาล  พร้อมสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจบราซิลเยือนประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการต่างประเทศ  ได้ทำการบรรยายให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ อิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย