เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เข้าเยี่ยม รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12 เพื่อเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2558 พร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึกให้แก่ ผอ.ศูนย์