เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ จาก Indonesian Student Association in Thailand ประเทศอินโดนีเซีย และ University Utara Malaysia จากประเทศมาเลเซีย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม   ณ ห้องประชุม ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มากขึ้น

DSC08674 DSC08684 DSC08679 DSC08681  DSC08688 DSC08692 DSC08695 DSC08711 DSC08714 DSC08720 DSC08731  DSC08759 DSC08771 DSC08806