เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  เวลา 16.30 น. Mr Akio Taniguchi และ Ms Rie Hashimura จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้ ขอคำปรึกษา และขอความร่วมมือเรื่องการรับรองฮาลาล เพื่อนำไปปรับใช้งานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศญี่ปุ่น โดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ขอเข้ารับคำปรึกษา และได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าพบ ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย