เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 คณะจาก Institute of Bioproduct Deverlopment Universiti Teknologi Malaysia เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อขอความร่วมมือด้านงานวิจัยฮาลาลที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยมี คุณมนัส สือบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านกิจการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ