เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. คณะนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอิสลามอินโดนีเซีย (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA) ที่อยู่ Kampus Ull Terpadu Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta 55584 Kotak Pas 75 ได้เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ.ด้านกิจการต่างประเทศ และคุณสุภัค นุนาบี เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาและพาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย