คณะจาก Muhamdiyah จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ. ดร.วินัย ดะห์ลัน, คุณพรรำไพ (มีนา)  ธรรมิกรักข์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดย รศ.ดร. วินัย  ดะห์ลัน  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล