เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพบปะ และทัศนศึกษาดูงานกิจการฮาลาล ในส่วนจังหวัดภาคใต้ ภาคกลางและภาคอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วยกัน โดยมี อาจารย์ มนัส สืบสันติกุล ได้ทำการบรรยายและให้ความรู้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย