ข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 รายการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ   1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องแก๊ส โครมาโตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์ Model Trace GC Ultra Polaris Q จำนวน ๑ งาน ...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ประกาศราคากลาง จำนวน 8 รายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานชั้น 12 จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณชั้น ๑๑ และ ๑๓ จำนวน ๑ งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความความสะอาด สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ - นักวิจัย ให้การต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  คุณอาทร ดะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศวฮ.ได้แก่ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "The Halal Science Center,​Chulalongkorn University: Its Estrablistment, Facilities, Activities and SDGs" ในงานสัมมนาวิชาการ Global...

อ่านเพิ่มเติม
จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries - SMIIC) ภายใต้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอิสลาม (Organization of Islamic...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia

ศวฮ.ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  เวลา 14:00 – 16:00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมนักวิจัยให้การต้อนรับคณะนักศึกษา University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia ทั้งหมด 22 ท่าน ...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย