ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “Thailand Halal Assembly 2016” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี
สุดยอดงานฮาลาล “Thailand Halal Assembly 2016” รวมพลังคนยุคใหม่สู่การนำสินค้าฮาลาลสู่การขับเคลื่อนธุรกิจ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ”

แถลงข่าวโดย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

และรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

กำหนดการ

14.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน พร้อมรับของที่ระลึก
14.20 น.

พิธีกร ขึ้นเวทีเพื่อดำเนินรายการ

–             กล่าวสวัสดี

–             ถวายความอาลัยรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

–             กล่าวเชิญคณะอนาชีดขึ้นเวที

14.30 น.

–            คณะอนาชีดร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ภาคภาษาอาหรับ พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมยืนตรงแสดงความเคารพเพื่อสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

–              สงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย 2 นาที

–              สัมภาษณ์ “เรื่องเล่าของล่ามประจำพระองค์” ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์

14.50 น. พิธีกรกล่าวที่มาของงาน Thailand Halal Assembly 2016
15.00 น. ชมประมวลภาพ “Thailand Halal Assembly 2015”
15.10 น.

–        พิธีกรนำเข้าสู่พิธีการแถลงข่าว

1.       นายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ รักษาการ ผอ. กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้แทนจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ศักยภาพของฮาลาลประเทศไทยกับความร่วมมือจากกระทรวงต่างประเทศ

2.       รองเลขาธิการ ลดาวัลย์ คำภา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลของประเทศไทย

3.       พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่  เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กล่าวถึงวัตถุประสงค์การแถลงข่าว

4.       รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ดะห์ลัน ประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2016 และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงาน

5.       รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

6.       ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอเรื่องราว 100 ปี จุฬาฯ กับบทบาทวิจัยนวัตกรรมด้านอาหารฮาลาล

15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
15.40 น. รับประทานอาหารในรูปแบบคอกเทล
16.00 น. ปิดงาน

 

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

s__191848480