เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เป็นช่วงของการให้คำปรึกษา HAL-Q ช่วงที่ 3 ครั้งที่ 2 เป็นส่วนของการแก้ไขเอกสาร และการให้คำแนะนำทางด้านคลังสินค้า ณ บริษัท ทรัพย์อนันต์เยนเนอรัลฟู้ดส์ จำกัด นำทีมโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ และนางสาวพัชญา เพชรเจริญ