เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาโดยคุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณมนฤดี เข็มทำ ออกให้คำปรึกษาระบบ Hal-Q แก่บริษัท หจก.อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก ถึงการวางระบบมาตรฐานที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล