เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 การพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านกิจการสำนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล