การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs / Halal Startup E-Commerce (เชิงลึก)
✅ บ่มเพาะเชิงลึก 12 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกอบการ
✅ ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางการขาย สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ผลักดันสินค้าไปสู่ตลาด e-Commerce ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยหลักสูตร : การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs / Halal Startup E-Commerce
✅ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการฮาลาลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ
💯 สิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ
1️⃣ ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
2️⃣ ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
3️⃣ เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
4️⃣ เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
5️⃣ โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
✅ เปิดรับสมัครแล้ว #ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิก https://forms.gle/fKTp3FxHkDCvoWJV8
สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage :

https://www.facebook.com/HSC.CU.Pattani
หรือ โทรสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทั้ง 3 สำนักงาน
สำนักงานกรุงเทพฯ 02-214-4401
สำนักงานเชียงใหม่ 053-280-815-6
สำนักงานปัตตานี 073-333-604
โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs / Halal Startup E-Commerce (เชิงลึก)
✅ บ่มเพาะเชิงลึก 12 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกอบการ
✅ ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางการขาย สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ผลักดันสินค้าไปสู่ตลาด e-Commerce ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยหลักสูตร : การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs / Halal Startup E-Commerce
✅ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการฮาลาลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ
💯 สิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ
1️⃣ ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
2️⃣ ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
3️⃣ เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
4️⃣ เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
5️⃣ โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
✅ เปิดรับสมัครแล้ว #ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิก https://forms.gle/fKTp3FxHkDCvoWJV8
สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage :

https://www.facebook.com/HSC.CU.Pattani
หรือ โทรสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทั้ง 3 สำนักงาน
สำนักงานกรุงเทพฯ 02-214-4401
สำนักงานเชียงใหม่ 053-280-815-6
สำนักงานปัตตานี 073-333-604
โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs / Halal Startup E-Commerce (เชิงลึก)
✅ บ่มเพาะเชิงลึก 12 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกอบการ
✅ ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางการขาย สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล ผลักดันสินค้าไปสู่ตลาด e-Commerce ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยหลักสูตร : การพัฒนาผู้ประกอบการ Smart SMEs / Halal Startup E-Commerce
✅ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการฮาลาลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ
💯 สิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ
1️⃣ ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในประเทศ
2️⃣ ช่องทางการขายสู่ตลาด E-Commerce ในต่างประเทศ
3️⃣ เครือข่ายผู้ประกอบการ E-Commerce ไทย
4️⃣ เรียนรู้เทคนิคการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
5️⃣ โอกาสในการร่วมจับคู่ธุรกิจสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ
✅ เปิดรับสมัครแล้ว #ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563
✅ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิก https://forms.gle/fKTp3FxHkDCvoWJV8
สอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fanpage :

https://www.facebook.com/HSC.CU.Pattani
หรือ โทรสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทั้ง 3 สำนักงาน
สำนักงานกรุงเทพฯ 02-214-4401
สำนักงานเชียงใหม่ 053-280-815-6
สำนักงานปัตตานี 073-333-604
โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย