เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดบูธนิทรรศการในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้เรื่องฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ แก่ผู้นำศาสนา สัปบุรุษ และผู้ประกอบการ” โดยมี นายซารีฟ เลาะหามะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และนายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ดิอามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องฮาลาลประเทศไทยต่อผู้นำศาสนา สัปบุรุษ และบุคคลทั่วไป ซึ่งในงานมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

 

รายงานการจัดบูธนิทรรศการงานอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาความรู้เรื่องฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ แก่ผู้นำศาสนา
สัปบุรุษ และผู้ประกอบการ” ณ ดิอามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

dsc_0222 dsc_0235 dsc_0239 dsc_0281 dsc_0330 dsc_0340 dsc_0344