เมื่อระหว่างวันที่ 28–30 ธันวาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน “การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ Thailand Halal Assembly 2014” ณ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี โดยมี ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเลย์ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, รศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อํานวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, และ รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อํานวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีเปิดแล้ว รศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวขอบคุณตัวแทนจากประเทศต่างๆ ที่สละเวลามาร่วมในการประชุมวิชาการ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานทุกคนอย่างอบอุ่นจากนั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวปาฐกถาท่ามกลางเสียงปรบมือจากผู้ที่เข้าฟังเต็มห้องประชุม โดยมีบุคคลสําคัญหลายท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธี อาทิ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี, ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน, นายฮูลุซี เช็นเติร์ก ประธานสถาบัน Standards and Metrology Institute of Islamic Countries (SMIIC), นายอับดุลราฮิม ฮาซัน นากิ เลขาธิการสมาพันธ์ Federation of GCC Chambers (FGCCC), และดร. ซาและห์ เบน ฮุสเซ็น อัลอัยยิด เลขาธิการองค์การ International Islamic Halal Authority (IIHA) พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเลย์ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ และเชิญ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ขึ้นมอบของที่ระลึกแก่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

 

โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจการฮาลาลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับตราฮาลาลของไทย เพื่อส่งออกไปยังตลาดของกลุ่มมุสลิมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในเอเชียและทั่วโลก มีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและองค์กรรับรองฮาลาลจาก 20 ประเทศ มีตัวแทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานประมาณ 5,000 คน ในงานยังมีการการเปิดตัวเว็บไซต์ www.iamhalal.com เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุค Thailand Digital Halal Economy

ดร. วินัย ดะห์ลัน กล่าวชี้แจงว่า “วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานนี้ ก็เพื่อโปรโมทเครื่องหมายฮาลาลเพชรของประเทศไทย หรือ Thailand Diamond Halal ดังนั้นเราจึงเชิญผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านศาสนาอิสลามจากทั่วโลก อย่างเช่น OIC — Organization of Islamic Countries ให้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ พร้อมทั้งให้พวกเขารู้จักและเข้าถึงผลิตภัณฑ์มาตรฐานฮาลาลเพชรของประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนมากถึง 120,000 รายการ รัฐบาลสนับสนุนงานนี้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะเป็นผลดีต่อการประสานผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน การผนวกเข้าเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ทําให้ประชากรของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนรวมกันแล้ว มีจำนวน 650 ล้านคน โดยมีประชากรมุสลิมถึงร้อยละ 46 งานนี้มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกสนใจเข้าร่วมออกบูธและนำเสนอนิทรรศการมากกว่า 250 ราย ในงานมีการประชุมทางวิชาการและ Marketing Workshop เพื่อถ่ายทอดวิทยาการทันสมัยจากประเทศมุสลิมหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนทางการค้าและทางวิชาการจากประเทศที่มุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยเข้าร่วมงานด้วย อาทิ ฟิลิปปินส์ อาฟริกาใต้ อินเดีย รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ สินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้มาจัดแสดงในงานนี้มีความหลากหลายเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตมุสลิมสมัยใหม่

รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร แสดงความเห็นว่า “เรากําลังอยู่ในยุคของการแข่งขันทางด้านคุณภาพ กิจกรรมในงานทั้งสามวัน จึงเน้นให้ทุกคนได้ใช้เวทีในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และองค์กรผู้ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลจากทั่วโลก ประเทศไทยมีประชากรมุสลิมประมาณหกล้านคน พวกเราเป็นประชากรกลุ่มน้อย จึงต้องมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติให้มากขึ้น โดยการยกระดับมาตรฐานสินค้าฮาลาลจากประเทศไทย ผมมั่นใจว่า ในปีหน้า ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เครื่องหมายฮาลาลเพชรของเราจะเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก”

 


 

วันที่ 28 ธันวาคม 2557

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน และ ผู้ประกอบการ ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน

 


รองศาสตรจารย์.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

 


อาจารย์อรุณ บุญชม กล่าวเปิดงานและให้โอวาท

 


รับชมการแสดงขับร้อง “อัน-นาซีด”
พิธีร่วมลงนาม MRA ระหว่างสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยกับองค์การมุสลิมโลก,
องค์การมาตรฐานและมาตรวิทยาชาติอิสลามภายใต้ OIC (SMIIC), องค์กรรับรองฮาลาล 20 ประเทศ

พิธีร่วมลงนาม MOU กับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานดังนี้ มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สมาคมแฟรนไชส์, ไลเซนส์แห่งประเทศไทย และ Iamhalal.com
การเสวนาในหัวข้อ “หลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล” ดำเนินรายการโดย อาจารย์ สุชาติ สุวรรณดี
ผู้ร่วมเสวนา ดร.บรรจง ไวทยเมธา, ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ, ดร.วิสุทธิ บินลาเต๊ะ, อาจารย์อับดุลฮากีม วันแอเลาะ, ดร.อณัส อมาตยกุล และดร. สุกรี หลังปูเต๊ะ
การจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “สถาบันการเงินฮาลาลในอิสลาม” ดำเนินรายการโดย ดร.ทศพร มะหะหมัด อาจารย์ประจำศูนย์อิสลามศึกษา
ผู้ร่วมเสวนาโดย – กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย , นายมนตรี มุขตารี , ดร.อณัส อมาตยกุล และอาจาจารย์อรุณ บุญชม

การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์และโภชนาการฮาลาล” ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
ผู้ร่วมเสวนาโดย นพ.อนุสรณ์ ตานีพันธ์ , นพ.อนันตชัย ไทยประทาน , นพ.สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย , นพ.อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต และนพ.กศิดิษ ศรีสง่า

วันที่ 29 ธันวาคม 2557
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
ปาฐกถาพิเศษ “จุดบรรจบของสองสายธารแห่งความรู้” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
การแสดงอัน-นาซีร
การแสดงชุดกลองไทโกะ
พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวให้การต้อนรับ
รองศาสตรจารย์.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา ฯ กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Lotus 5 – 7
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการสร้างยุคทองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิสลามในศตวรรษที่21” ดำเนินรายการโดย นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รักษาการแทน ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน, รศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี ผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ

วันที่ 30 ธันวาคม 2557
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
การประชุมวิชาการ ภาคภาษาอังกฤษ “การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในเชิงฮาลาล”
นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ร่วมนำเสนอ, Dr.Jawad Alzeer, Prof.Dr.rer.Nat abd-el Aziem Farouk Gad, Dr.Zenaida Laiden, Prof.Muhammad lqbal Bhanger และนางสาวนัจวา สันติวรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสัมมนาในหัวข้อ “การปรับปรุงกฎหมายฮาลาลและการคุ้มครองผู้บริโภค” ดำเนินรายการโดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมเสวนาโดย ดร.วรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภา ประจำจังหวัดปัตตานี, นายไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครอง มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

พิธีปิด Thailand Halal Assembly 2014
รับชมการแสดงรำไทยสี่ภาค
ประธานจัดงาน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวรายงานการจัดงานโดยสรุป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปิดงาน ประธานจัดงานมอบของที่ระลึกแด่ท่านพระธานในพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในบริเวณงานก่อนเดิทางกลับ