คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2  กรอบแผนงาน IMT-GT วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา