การตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท โรงงานลูกชิ้นพงทิพย์ จำกัด

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2552 คณะผู้ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, นางสาวปิยนาถ ลอประยูร, นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท โรงงานลูกชิ้นพงษ์ทิพย์ จำกัด จังหวัด ปัตตานี โดยมี คุณสิทธิ ธาวนพงษ์ ผู้จัดการโรงงาน และทีมงานเข้าร่วมตรวจประเมิน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำระบบ HAL-Q ไปประยุกต์ใช้ คือ ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาพงษ์ทิพย์