เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. เนื่องด้วยกระทรวงต่างประเทศจัดให้มีโครงการเชิญสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย) เยือนประเทศไทย เพื่อให้สื่อมวลชนจากประเทศตุรกี กาตาร์ บาห์เรน คูเวต โอมาน จอร์แดน และมาเลเซียที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมและศักยภาพของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย รวมคณะสื่อมวลชนทั้งหมด 26 ท่าน