เมื่อวันศูกร์ที่ 5 มิถนายน 2558 เวลา 9.30-12.00 น.  กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้นำนักศึกษาามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 30 คน ที่เข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานที่กระทรวงฯ เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ มนัส สืบสันติกุล ได้ทำการบรรยายและให้ความรู้กับนักเรียนและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย