เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2556 กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชนจาก OIC (Organization of Islamic Cooperation) ศึกษาดูการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเรียนรู้ศักยภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย การเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ของคณะสื่อมวลชล OIC ในครั้งนี้ จะช่วยประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยต่อนักธุรกิจ นักลงทุนและสู่สาธารณชนได้ในวงกว้างขึ้น ในโอกาสนี้ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้นำคณะสื่อมวลชนจาก OIC ชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆภายในศูนย์ฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล